تولد باران

تو نیستی

ولی هنوز تولدت برای من هستی عشق و

صدای دوست داشتن است

و یاد تو که هست

و برای من تولدت آهنگ زیباترین نغمه های پاییزی است

 پنجره ی عادت من

 هنوز به سوی آسمان های خاطر تو باز مانده و بوی باران ترا می طلبد 

تولدت خجسته باران پاییزی ام

                                                                 (ترنم )

/ 0 نظر / 29 بازدید